Jasa Nikah Siri Magelang 100% Bayar Diakhir Akad

Terimakasih  Sudah Berkunjung Ke website Jasa Nikah Siri Magelang. Situs ini akan memberikan informasi kepada anda lengkap mengenai apa itu nikah siri, Cara mendaftar nikah siri, Lokasi nikah siri, Biaya nikah siri, Kelebihan dan kekurangan nikah siri dll. Mari kita simak baik – baik penjelasan dibawah ini :
Jasa Nikah Siri Magelang
Proses pelaksanaan akan nikah siri

A. Apa Itu Nikah Siri ?

Penafsiran Nikah Secara Agama Islam ataupun Nikah Siri: Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah siri berarti perkawinan yang cuma disaksikan oleh seseorang modin serta saksi– saksi, tidak lewat Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan tersebut bagi agama Islam telah legal. Perkawinan ialah Suatu yang suci yang bertujuan buat membentuk keluarga yang SAMARABA (Sakinnah, Mawaddah, Warahman dan Baroqah). Apalagi tercantum dalam ibadah bagi Rasulullah. وَأَنكِحُوا۟ٱلْأَيَٰمَىٰمِنكُمْوَٱلصَّٰلِحِينَمِنْعِبَادِكُمْوَإِمَآئِكُمْۚإِنيَكُونُوا۟فُقَرَآءَيُغْنِهِمُٱللَّهُمِنفَضْلِهِۦۗوَٱللَّهُوَٰسِعٌعَلِيمٌۭ Yang artinya :”Serta nikahkanlah orang- orang yang masih membujang di antara kalian, serta pula orang- orang yang layak( menikah) dari hamba- hamba sahayamu yang pria serta wanita. Bila mereka miskin, Allah hendak berikan keahlian kepada mereka dengan karunia- Nya. Serta Allah Mahaluas( pemberian- Nya), Maha Mengenali”[ QS. An- Nur : 32]

B. Bagaimana Cara Mendaftar Nikah Siri Magelang ?

Adapun cara mendaftar nikah siri di tempat kami sangalah mudah dan tidak ribet, diantaranya :
 • Kirimkan KTP/ KK/ SIM( seleksi salah satu saja) Kemudian kirim ke WA 0814- 1415- 6404
 • Menyebutkan Nama Tiap- tiap Bapak Kandung
 • Menyebutkan Mas Kawin/ Mahar dan dibawa pada dikala akad
 • Membawa Cocok Gambar Dimensi 2×3 Sebanyak@ 2 Lembar
 • Membawa Materai 10. 000 Sebanyak 4 Buah
PENTING dari Jasa Nikah Siri Magelang :
 • Pastikan perempuan yang hendak dinikahi tidak bersuami( Telah Ditalak)
 • Wanita sudah berakhir masa iddahnya
 • Bagi yang Non Muslim Bersedia buat di Mualafkan Terlebih Dulu sekaligus dilanjut akad nikah.
 • Usianya lumayan buat masing– masing mempelai (Balight)
 • Pria belum mempunyai 4 istri
 • Bukan Transgender
 • Keduanya Tidak dalam Kondisi Dipaksa

C. Dimana Lokasi Jasa Nikah Siri Magelang ?

Hendak diberitahukan Sehabis Persyaratan Dilengkapi. Ataupun dapat pula Kamu mengundang kami ke rumah, Hotel ataupun masjid buat Kegiatan nikah Kamu di segala daerah Magelang, Oleh karena itu segeralah Hubungi layanan kami agar mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai tempat nikah siri di Magelang.

D. Berapa Biaya Nikah Siri Magelang ?

Bayaran/ tarif penghulu nikah siri bergantung dari daerah Kota Masing– Masing, Buat Daerah Magelang sendiri kami di Harga Rp. 2. xxx. 000,- Adapun Bayaran Tersebut telah tercantum Tempat, Wali Hakim, Saksi– Saksi, Dan Seritikat Menikah Secara agama Islam. Bila mengundang ke tempat Kamu umumnya dikenakan bayaran bonus buat transportasi Mengarah Posisi Anda.

E. Sertifikat  Nikah Siri Magelang

Apakah Sehabis berakhir akad Nikah Hendak memperoleh sertifikat nikah siri dan Apakah sertifikat tersebut berlaku di warga? Sertifikat nikah siri berupa selembar kertas ( Sertifkat ) kalau kamu sudah melakukan akad nikah secara agama islam di tempat kami. Sertifikat nikah siri ini kami terbitkan serta ditandatangani oleh Penghulu Nikah, Wali Nasab / Hakim, Mempelai Laki- laki serta pula Perempuan, dan 2 orang saksi, Seluruh tertuang diatas materai. Tidak terdapat pihak manapun ( tercantum jasa nikah siri Magelang) yg BERHAK mencetak/ menerbitkan Buku nikah, kecuali KUA. Bila terdapat seseorang yang menjanjikan menemukan Buku nikah dalam penerapan nikah siri, hingga bisa ditentukan kalau Buku nikah tersebut merupakan PALSU.Perihal ini bisa dikenai pidana cocok ketentuan yang berlaku di UU Republik Indonesia Nomor. 12 Th 2006 tentang Kewarganegaraan RI Pasal 37. Tercantum Penjelasan di Atas Sumpah, Membuat Pesan/ Dokumen Palsu, Memalsukan Pesan/ Dokumen.

F. Nikah Beda Agama apakah Dapat ?

Hukum tentang perkawinan beda agama adalah suatu yg sangat amat rumit.Terdapat banyak pemikiran, banyak jg perbandingan komentar tentang perihal ini di bermacam golongan, baik ulama ataupun warga. Perihal ini cenderung jadi polemik di golongan ulama, serta pasti saja warga. Telah jadi adat di warga kalau nikah beda agama merupakan perihal yang susah diterima. Kami, Jasa Nikah Siri Magelang, TIDAK MELAYANI pernikahan dengan status beda agama kecuali bersedia mualaf terlebih dulu kemudian dilanjutkan dengan prosesi akad nikah. Perihal tersebut telah di informasikan di pesan Al Baqoroh ayat 221 Yang berbunyi :وَلَاتَنْكِحُواالْمُشْرِكٰتِحَتّٰىيُؤْمِنَّۗوَلَاَمَةٌمُّؤْمِنَةٌخَيْرٌمِّنْمُّشْرِكَةٍوَّلَوْاَعْجَبَتْكُمْۚوَلَاتُنْكِحُواالْمُشْرِكِيْنَحَتّٰىيُؤْمِنُوْاۗوَلَعَبْدٌمُّؤْمِنٌخَيْرٌمِّنْمُّشْرِكٍوَّلَوْاَعْجَبَكُمْۗاُولٰۤىِٕكَيَدْعُوْنَاِلَىالنَّارِۖوَاللّٰهُيَدْعُوْٓااِلَىالْجَنَّةِوَالْمَغْفِرَةِبِاِذْنِهٖۚوَيُبَيِّنُاٰيٰتِهٖلِلنَّاسِلَعَلَّهُمْيَتَذَكَّرُوْنَࣖ Yang Maksudnya:“ Serta janganlah kalian nikahi wanita musyrik, saat sebelum mereka beriman. Sangat, hamba sahaya wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia menarik hatimu. Serta janganlah kalian nikahkan orang( pria) musyrik( dengan wanita yang beriman) saat sebelum mereka beriman. Sangat, hamba sahaya pria yang beriman lebih baik daripada pria musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sebaliknya Allah mengajak ke surga serta ampunan dengan izin- Nya.( Allah) menerangkan ayat- ayat- Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. Sumber Ayat

G. Kelebihan dan Kekurangan Nikah Siri.

Saat sebelum memutuskan memilih perkawinan siri, Hendaknya Tahu apa saja kelebihan serta kekurangan bila kalian melaksanakan nikah siri: I. Kelebihan Nikah Siri Magelang a) Legal di mata Agama b) Menjauhi fitnah c) Lebih Praktis d) Hemat II. Kekurangan Nikah Siri Magelang a) Jadi Pembicaraan Banyak Orang b) Status anak yang tidak diakui negara c) Jalinan Yang tidak kokoh sebab tidak tercatat di KUA dan tidak mendapatkan Warisan Tetapi senantiasa Kembali lagi kepada kamu, seluruh perihal serta keputusan yang kamu ambil merupakan tanggung jawab serta kesiapan tiap- tiap orang Apabila diperuntukan buat tingkatkan kataqwaan serta menghindari Zina, In sya Allah hendak lebih baik buat kedepannya.

H. Bagaimana Menikah Tanpa Adanya Wali Nasab ?

Banyak yang menanyakan kepada jasa nikah siri berkaitan dengan perkawinan tanpa sepengetahuan keluarga ataupun ijin walinya seperti halnya seorang wanita yang masih gadis menayakan hal tsb kepada kami. Berikutnya mengambil dari sumber Harian Makalah Kebanyakan muslim dunia menganut 4 madzhab, berikut hukum serta komentar dari 4 Madzhab:
1. Imam Syafi’ i, Hambali serta Maliki
Dalam membagikan Komentar imam Syafi’ i, Maliki dan Hambali setelah itu mereka mempunyai komentar tidak terdapat nikah tanpa wali, Oleh karenanya wali jadi persyaratan syahnya nikah. Setelah itu Mereka Mengantarkan apabila perempuan Baligh serta beranggapan sehat tersebut masih wanita sebab itu hak buat menggawinkan ia pada walinya. Seperti Halnya buat perempuan yang Sempat menikah alias janda hingga Mengenai hak Perwalian terdapat Padanya setelah itu wali jangan menikahkan kecuali atas persetujuannya, Oleh karenanya di mahzab Imam Syafi’i, Hambali dan maliki keberadaan wali Nasab atau wali sedarah itu Wajib.
2. Imam Hanafi
Imam hanafi mempunyai komentar seseorang perempuan telah Baligh, berarakal sehat sebab kematangan serta kepandaiannya mempunyai hak melaksanakan seluruh bentuk transaksi. Tidak hanya itu Baginya pernikahan baik dia pada janda, Walaupun mempunyai bapak kakek ataupun tidak mempunyai nya walaupun menemukan restu ataupun tidak, Hak menikah Terdapat padanya. Alibi imam hanafi membolehkan Sebab Ayat ke 232 pesan Al- Baqarah yang berbunyi: “ bila kalian sudah menceraikan ( talak) isteri- isterimu, setelah itu habis waktu iddahnya, Sebab itu jangan hingga kalian( sebagian wali) membatasi mereka kawin kembali dengan Calon suaminya, bila telah terdapat kerelaan antara mereka secara baik, Itu yang dinasehatkan ke sebagian orang yang mempunyai iman antara kalian ke Allah serta hari Akhir, itu lebih bagus buatmu dan lebih suci. Allah mengidentifikasi lagi kalian tidak memahami.” Sebaliknya dalam Al- hadist Rasulullah Nabi SAW Menarangkan:“ Bila orang( ayim) itu lebih mempunyai hak terhadap diri mereka dari pada walinya.” Al- ayim, yakni orang yang tidak mempunyai pendamping hidup masih perawan ataupun janda, Lelaki ataupun perempuan.

I. Penghulu Nikah Siri Magelang.

Untuk melakukan nikah siri nyatanya memerlukan penghulu selaku perantara orang yang mensukseskan perkawinan anda, Pada dasarnya perkawinan dapat terlaksana dengan baik apabila ada yang menikahkan antara pasangan wanita dan pria baik oleh penghulu nikah ataupun wali nasabnya. Selanjutnya di Jasa nikah yang kami tawarkan juga menyediakan penghulu yang merupakan orang yang telah terbiasa menikahkan dan mengerti tentang hukum pernikahan islam. Berikut ketentuan utama jadi Penghulu Nikah Siri ialah: Muslim( Beragama Islam),Seseorang Pria Baligh, Berakal, Mempunyai ilmu tentang kepenghuluan, Memahami Ilmu tentang Hukum dalam keluarga. Penghulu yang kami sediakan juga :
1. Penghulu Nikah Siri Magelang Lulusan Pesantren
Tidak hanya berpengalaman yang butuh dikenal kalau penghulu yang kami miliki Alumni Pondok Pesantren sehingga kamu tidak butuh meragukan kapasitasnya dalam menanggulangi perkawinan serta pastinya Telah terbiasa menikahkan
2. Memahami berbagai bahasa
Bila calon pendamping kamu merupakan Masyarakat Negeri Asing semacam arab, autralia serta lain sebagainya Bisa jadi kamu bertanya apakah dapat menikahkan? tentunya bisa
3. Sediakan Layanan Konsultasi Gratis
Berikutnya apabila masih ragu buat memesatkan perkawinan sebab sebagian perihal yang masih mengganjal dalam hati kamu bisa menghubungi kami kapan saja buat. Demikian jasa nikah siri Magelang Menerangkan penjelasan pendek dan sebagian sumber serta mudah- mudahan bermanfaat bagi yang masih ragu untuk mendaftar nikah siri. Jasa Nikah Siri Magelang